Skip links

People2

.

 Chanakya UG Fellowship Program
Registration Closed
 Chanakya PG Fellowship Program
Registration Closed
 Entrepreneurship-in-Residence (EIR) Program
Registration Closed
 Call for proposal (Startup)
Registration Open
 Call for proposal (Technical)
Registration Closed
 Innaguration of SMAC
23/08/2022
 DST Startup Utsav
12/08/2022
 Dassualt Systems CoE  in India 
 Innaguration of SMAC
23/08/2022
 DST Startup Utsav
12/08/2022
 Dassualt Systems CoE  in India 

Hub Governing Body

Prof. Rajiv Shekhar

Prof. Rajiv Shekhar

Chairman
Prof. Shalivahan

Prof. Shalivahan

Director
Prof. Dheeraj Kumar

Prof. Dheeraj Kumar

Project Director
Dr. Nabarun Bhattarcharya

Dr. Nabarun Bhattarcharya

Member
Prof. R M Bhattacharjee

Prof. R M Bhattacharjee

Member
Mr. Gautam N Mehra

Mr. Gautam N Mehra

Member
Mr. Binay Dayal

Mr. Binay Dayal

Member
Dr. Barun Gorain

Dr. Barun Gorain

Member

Dr. S Ravi

Member
Dr. Ekta Kapoor

Dr. Ekta Kapoor

Member

Board of Directors

Prof. Rajiv Shekhar

Prof. Rajiv Shekhar

Chairman
Prof. Shalivahan

Prof. Shalivahan

Director
Prof. Dheeraj Kumar

Prof. Dheeraj Kumar

Project Director

Project Director

Prof Dheeraj Kumar

Prof Dheeraj Kumar

Project Director

Executive Team

Suraj Prakash

Suraj Prakash

CEO
Muhammed Danish

Muhammed Danish

CBDO